สสวท. สนุกคิดเรียนวิทย์กับเกมกระดาน Lean chicken เกมน้ำดีสร้างทักษะแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนเรียนรู้คู่สนุกท้าทายกับเกมสร้างสรรค์ ส่งเสริมความคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปด้วยกันกับเกมกระดาน Lean chicken เกมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องแนวคิดแบบลีน สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้น้อง ๆ ผู้เล่น สวมบทบาทนักแก้ปัญหา ช่วยร้านข้าวมันไก่ที่กำลังเผชิญวิกฤตยอดขายตกเนื่องจากแผนกรับออเดอร์ เตรียมวัตถุดิบ ทำอาหาร และส่งอาหาร เกิดปัญหาในการทำงาน นักแก้ปัญหาต้องวางแผนการทำงานในร้านให้เป็นระบบ เพิ่มยอดขาย  โดยต้องทำอาหารให้ลูกค้าได้ตามความต้องการ พร้อมกันนั้นก็ต้องระวังอุปสรรคขัดขวางภารกิจด้วยเกมกระดาน Lean chicken ส่งเสริมความคิดในการแก้ปัญหา สร้างความเข้าใจในการระบุปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ โดยใช้แนวคิดแบบลีน พิชิตปัญหาอย่างเหมาะสม ดาวน์โหลดคู่มือการเล่นที่ https://citly.me/PzIg8 รายละเอียดข้อมูล เฟซบุ๊ก การออกแบบและเทคโนโลยี สสวท. https://www.facebook.com/dtthailand


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content