สสวท. ขอแสดงความยินดีกับกรรมการ สสวท. ดร.อรรถพล สังขวาสี ได้รับรางวัล “นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอแสดงความยินดีกับกรรมการ สสวท. ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสได้รับรางวัล  “นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566” จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย


ส่งข้อความถึงเรา