สสวท. ร่วมหารือความร่วมมือกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในฮ่องกง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานหารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเลขาธิการของ Hong Kong University Grants Committee (UGC) และผู้แทนระดับสูงจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในฮ่องกง โดยมี ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดร.นัฏฐพร รุจิขจร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สสวท. และนางสาวสุปราณี คำยวง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนานโยบายความร่วมมือต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ร่วมในคณะหารือ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ศาสตราจารย์ James TANG เลขาธิการ UGC และผู้แทนระดับสูงจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในฮ่องกงได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในหลากหลายด้าน และมีความสนใจที่จะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีการประสานงานเพื่อหารือรายละเอียดของความร่วมมือต่อไป

คณะผู้แทนจากฮ่องกงประกอบด้วย

Hong Kong University Grants Committee (UGC)

Professor James TANG Secretary General, UGC

Heads of Universities Committee’s Standing Committee on Internationalisation (HUCOMSCI)

Professor Matthew LEE   Vice-President (Development and External Relations), City University of Hong Kong

Ms. Yvonne LEE   Director, International Office, Hong Kong Baptist University

Mr. Gavin NGAI   Associate Director, Office of Global Education, Lingnan University

Professor Alan CHAN  Provost and J.S. Lee Professor of Chinese Culture,The Chinese University of Hong Kong

Ms. Jin Zhang   Global Affairs Manager, Global Affairs Office, The Education University of Hong Kong

Ir Professor Ben YOUNG  Vice-President (Student and Global Affairs), The Hong Kong Polytechnic University

Ms. Euphemia CHOW   Head, Office of Global Learning, The Hong Kong University of Science and Technology

Professor Pauline CHIU   Associate Vice President (Teaching & Learning), The University of Hong Kong

The Hong Kong Economic and Trade Office (ETO), Bangkok

Mr. LEE Sheung Yuen    Director, Bangkok ETO

Mr. Jason CHOW           Deputy Director, Bangkok ETO


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content