สสวท. ชวนคุณครูมัธยมเพิ่มความเข้าใจให้ชั้นเรียนด้วยสื่อออนไลน์ “เกมการให้และรับเลือด”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูมัธยมศึกษาเสริมความเข้าใจให้ชั้นเรียนด้วยสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ แอนิเมชั่นสดใสน่ารัก เกม “การให้และรับเลือด” ที่อธิบายเกี่ยวกับหมู่เลือดระบบ ABO ในมนุษย์โดยเฉพาะการ “ให้” และ “รับ ”เลือด เรียนรู้หมู่เลือดระบบ ABO ซึ่งสามารถจำแนกได้  ตามชนิดของแอนติเจนที่อยู่บริเวณผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง 4 หมู่นั่นคือ เลือดหมู่ A B AB และ O ใช้เสริมความเข้าใจในชั้นเรียน หรือเพิ่มพูนความรู้น้อง ๆ ก็ได้ ที่ คลังความรู้ Scimath สสวท. https://www.scimath.org/apps


ส่งข้อความถึงเรา