สสวท. อบรมครูประถมศึกษา จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี 5 เรื่องเข้มข้น อบรมฟรี เปิดรับสมัคร 1 มิ.ย.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เปิดรับสมัครการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  IPST SMT ประจำปี 2566 หลักสูตรรีรัน ผู้สนใจสมัครและลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2566

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 หลักสูตรรีรัน (https://ipst.me/pr0113) ประกอบด้วยดังนี้

  1. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง สวนผักของฉัน รุ่นที่ 2
  2. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย รุ่นที่ 2
  3. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ล้วงลับ อุปราคา รุ่นที่ 2
  4. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง คิดรอบด้าน สรรค์สร้างโฮมสเตย์ รุ่นที่ 2
  5. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ทุกปัญหามีทางออก รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมที่นี่ : https://bit.ly/3Vo9Tsz

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนและอบรมที่ระบบอบรมครู สสวท. https://teacherpd.ipst.ac.th โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2566 และสามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ Facebook page: IPST SMT Teacher ประถมต้น และ IPST SMT Teacher ประถมปลาย หรือสอบถามที่ Email: smttraining@ipst.ac.th


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content