ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ จำนวน 3 ทุน ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD)
สาธารณรัฐสิงคโปร์

  • ทุนการศึกษา :    ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา ไม่เกิน 4 ปี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,200 SGD, และเพิ่มเป็นเดือนละ 2,700 SGD เมื่อสอบผ่าน Ph.D. Qualifying Exam (QE) *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

  • มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
    เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • ทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 452 4244 (เยาวลักษณ์)
  • e-mail: info@princess-it.org 

ประกาศ


ส่งข้อความถึงเรา