สสวท. ชวนน้อง ๆ เสริมความรู้คู่ลมร้อน กับอีบุ๊กการ์ตูนเรื่อง “ทำไมร้อนอย่างนี้”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ชวนอ่านเสริมความรู้คู่ลมร้อนกับอีบุ๊กหนังสือการ์ตูนเรื่อง ทำไมร้อนอย่างนี้ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจธรรมชาติใกล้ชิด มองเห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์และพืช จัดทำคำอธิบาย 2 ภาษาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อ่านง่าย สีสันสดใส สำหรับคุณครูยังมีอีบุ๊กแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบสื่อการ์ตูน เรื่องทำไมร้อนอย่างนี้ ให้นำไป ใช้ในชั้นเรียนได้สะดวก อีกด้วย คลิกอ่านฟรีที่เว็บไซต์ โครงการ GLOBE ประเทศไทย : https://globethailand.ipst.ac.th/media.php


ส่งข้อความถึงเรา