สสวท. ชวนเรียนรู้วิทย์ใกล้ชิดฟากฟ้า กับ  “ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์”

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แนะนำคลิปชวนรู้ “ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์”สื่อการสอนเพื่อนคุณครู เสริมความรู้นักเรียน อธิบายปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ รวมทั้งน้ำขึ้น น้ำลง สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แอนิเมชั่นสีสันสดใส สร้างความเข้าใจให้ชั้นเรียน หรือ น้อง ๆ ใช้เสริมความเข้าใจในเวลาอ่านหนังสือทบทวนความรู้ก็สะดวก คลิกเลยที่ https://myipst.ipst.ac.th/medias/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์


ส่งข้อความถึงเรา