สสวท. เชิญครูอบรมฟรี  “การจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สื่อประดิษฐ์)”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญคุณครูปฐมวัยและผู้สนใจอบรมฟรี “การจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สื่อประดิษฐ์)”โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและวรรณกรรมเด็กวันเสาร์ที่  23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 -16.30 น.อบรมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กเพจ IPST Thailand  ที่ https://www.facebook.com/ipst.thai  ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3Ljpq98 

 ผู้เข้าอบรมดาวน์โหลดอุปกรณ์ประกอบการอบรมที่ https://bit.ly/44PToIZ  สอบถามที่เฟซบุ๊ก ปฐมวัย สสวท. https://facebook.com/ipst.earlychildhood


ส่งข้อความถึงเรา