สสวท. จุดประกายเรียนรู้อบรมครูธรณีวิทยา เติมพลังสอนเน้นสร้างนักเรียนเก่งทักษะ รับสมัครถึง 27 ต.ค.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครครูอบรม “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนทางด้านธรณีวิทยา (ขั้นต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” เพิ่มความรู้สร้างความมั่นใจการจัดการเรียนรู้ธรณีวิทยาโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม (วิมานดิน วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล) จำนวน 50 คน ปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566

ผู้สนใจสามารถคลิกสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/ojYG5 หรือ https://drive.google.com/drive/folders/18MxnYl74tMgSV0cqatBFSgVPOghhp9ZV?usp=drive_link   

สอบถามที่คุณสุดารัตน์  โทร.086-3667471 หรือ 034-585058 ต่อ 1301 และอีเมล sudarat.pal@mahidol.edu


ส่งข้อความถึงเรา