สสวท. จุดประกายท้าทายเรียนรู้กับสื่อโดนใจ “นิติวิทย์พิชิตคดี”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนน้อง ๆ สนุกคิดวิทยาศาสตร์กับสื่อ interactive สุดท้าทาย “นิติวิทย์พิชิตคดี” สื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ที่เปิดให้น้อง ๆ เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับลักษณะของเรณู ระบบย่อยอาหาร โครงกระดูก เลือด การตรวจลายนิ้วมือ ฐานข้อมูลสารพันธุกรรม และการวิเคราะห์ STR ในการใช้ประโยชน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการสังเกตุ คิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล ค้นหาความจริงโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นกุญแจไขคดี ให้กระจ่าง คุณครูใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน หรือน้อง ๆ เติมเต็มความรู้คู่เพลิดเพลินก็ดี ดาวน์โหลดได้ที่ คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/desktop-application/item/13148


ส่งข้อความถึงเรา