พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 หนุนทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมสถาบันเกอเธ่ ซอยสาทร 1 กรุงเทพฯ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 หัวข้อ คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู เพื่อสนับสนุนทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานหลักร่วมจัด โดยมีผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมในพิธี

 ปีนี้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 19 จัดฉายระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค 18 แห่ง ทั่วประเทศ โดยนำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากทั่วโลกมาฉายให้ชมฟรี เพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทย และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sciencefilm.ipst.ac.th และ www.sciencefilmfestival.org


ส่งข้อความถึงเรา