จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ด้วย สำนักบริหารหลักสูตรวิศกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ประกาศรับสมัครของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/11141


ส่งข้อความถึงเรา