สสวท. ผนึกสถาบันเกอเธ่ และหน่วยงานหลัก ระดมหนังวิทย์ชั้นนำมาให้ชมฟรี เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ “คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมสถาบันเกอเธ่ ซอยสาทร 1 กรุงเทพฯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานหลักร่วมจัด ได้จัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 สนับสนุนทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ หัวข้อ คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย Ms. Likki-Lee Pitzen เลขานุการเอกฝ่ายวัฒนธรรมและสื่อ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นายโยฮันเนส โฮสส์เฟลด์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ดร.ชนินทร  วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ Dr. Bicky Bhangu ประธานโรลส์รอยซ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิค และสาธารณรัฐเกาหลี และคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปีนี้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 จัดฉายระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค 18 แห่งทั่วประเทศ  โดยนำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากทั่วโลก 34 เรื่อง มาฉายให้ชมฟรี ประกอบด้วย 4 หมวด สอดคล้องกับธีมงานคือ ภาพยนตร์สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว ภาพยนตร์หนังสั้นที่ไม่มีบทพูดและหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาพยนตร์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 หัวข้อ คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู เรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วโลก เพื่อช่วยระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมหรือถูกทำลายนั้นได้คืนสภาพ ร่วมกันอนุรักษ์ระบบนิเวศที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เอาไว้  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปี พ.ศ. 2564 จนถึงปี พ.ศ. 2573 คือเส้นตายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ส่งสัญญาณให้เห็นว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่มนุษย์จะสามารถป้องกันวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงได้

ขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เยาวชน  กระตุ้นและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วโลกอย่างจริงจังอีกด้วย

โรงเรียนสนใจนำนักเรียนเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ผู้สนใจติดต่อเข้าชมได้ฟรี ดูรายละเอียดและเลือกศูนย์ฉายได้ที่ https://sciencefilm.ipst.ac.th หรือ http://www.sciencefilmfestival.org


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content