ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

 “เพื่อให้การวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ อุทยานเฉลิมเพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพานพุ่มในวันดังกล่าว โปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น. และในวันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้ง ให้ทราบข้อปฏิบัติ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพานพุ่มให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ”

ประกาศสำนักพระราชวัง


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content