สสวท. ชวนรอบคอบตอบโจทย์ชีวิตคู่คิดกับสื่อการเรียนรู้ โปสเตอร์อินโฟกราฟิก “รหัสผ่านเดายาก…แต่จำง่าย”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนเพิ่มความรอบคอบตอบโจทย์ความปลอดภัย   ในโลกดิจิทัลด้วย โปสเตอร์อินโฟกราฟิก สื่อเสริมการเรียนรู้เรื่อง “รหัสผ่านเดายาก…แต่จำง่าย” ให้ความรู้ถึงแนวทาง  การตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย ความสำคัญของรหัสผ่าน ป้องกันผู้ไม่หวังดีคาดเดารหัสของเราออก แล้วอาจสวมรอยเป็นตัวเราสร้างความเสียหายได้ เช่น สวมสิทธิ์ในการทำธุรกรรมเพื่อโอนเงิน ใช้ข้อมูลของเราในการหลอกหลวงหรือก่ออาชญากรรมต่าง ๆ รหัสผ่านถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่จะต้องไม่ให้ผู้อื่นทราบเด็ดขาด ซึ่งเมื่อใช้ไประยะหนึ่งแล้วควรเปลี่ยนรหัส โดยระวังการโดนหลอกถามหรือให้กรอกรหัสด้วย รอบรู้คู่ชั้นเรียนด้วยโปสเตอร์อินโฟกราฟิกที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย คลิกใช้งานที่คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/image-technology/item/13116-2023-09-29-07-28-36


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content