จับ “มลพิษทางอากาศ” ใส่ห้องเรียนวิทย์ เร่งคิด เร่งเรียนรู้

มลพิษทางอากาศ”เรื่องสำคัญ ต้องร่วมกันให้ความรู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เติมความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศไว้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สร้างความเข้าใจทั้งปัญหาฝุ่นละออง ควัน แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ พบกับสื่อประกอบการสอนเรื่องมลพิษทางอากาศ และแนวกิจกรรมเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ให้ชั้นเรียนได้สนุกกับการเรียนรู้คู่ปฏิบัติกันที่ คลังสื่อการสอน MyIPST สสวท. https://myipst.ipst.ac.th/medias/search?keyword=มลพิษ


ส่งข้อความถึงเรา