สสวท. หนุนเยาวชนนักคิดวิทย์สิ่งแวดล้อม ประกวด GLOBE SRC 2024 โค้งสุดท้ายหมดเขต 15 ก.พ.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 GLOBE Student Research Competition 2024 (GLOBE SRC 2024) ชิงรางวัลพรอมโลและเกียรติบัตร สมัครออนไลน์ได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ GLOBE สสวท. https://globethailand.ipst.ac.th/news.php สอบถามที่ globesrc@proj.ipst.ac.th

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 2-3 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่ปรึกษางานวิจัย 1 – 2 คนต่อ 1 งานวิจัย โดยครูที่ปรึกษางานวิจัยและนักเรียนต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกัน  โรงเรียนสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกได้ระดับชั้นละ 1 งานวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่เว็บไซต์ http://globethailand.ipst.ac.th  และเฟซบุ๊ก GLOBE Thailand


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content