สสวท. ชวนใช้สื่อแอนิเมชันรอบรู้ ชีววิทยา “การค้นพบของชาลส์ ดาร์วิน และทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ”

กุมภาพันธ์ สุขสันต์เรียนรู้ชีววิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูเสริมความเข้าใจชั้นเรียนชีววิทยาด้วยสื่อ แอนิเมชัน เรื่อง การค้นพบของชาลส์ ดาร์วิน และทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ เนื้อหาตรงตามหนังสือเรียน  สื่อประกอบการเรียนรู้ชีววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพราะเดือนกุมภาพันธ์นี้มีวันเกิดของชาลส์ ดาร์วิน บิดาแห่งวิวัฒนาการ นักธรรมชาติวิทยา นักธรณีวิทยา และนักชีววิทยาระดับตำนานของโลก ผู้เสนอทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  (The Theory of Natural Selection)รากฐานสำคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ เพิ่มความเข้าใจให้ชั้นเรียน หรือ ใช้ทบทวน ได้สะดวกที่คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/apps?start=72

ตามรอยเส้นทางการค้นพบ “ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ” ของ ชาลส์ ดาร์วิน

๐ Part 1: https://www.scimath.org/…/8684-1/charles-theory-part1.html

๐ Part 2: https://www.scimath.org/…/8684-2/charles-theory-part2.html


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content