สสวท. ชวนใช้อีบุ๊ก “DNA Technology การสร้างต้นกุหลาบที่ให้ดอกสีน้ำเงิน”

พูดถึง วันแห่งความรัก หลายคนมักจะนึกถึงดอกกุหลาบ พูดถึงดอกกุหลาบ หลายคนมักจะนึกถึงสีแดง ชมพู หรือสีสันสดใสต่าง ๆ แต่รู้หรือไม่นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนากุหลาบสีน้ำเงินได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีทาง DNA สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดโลกการเรียนรู้ชีววิทยากับ อีบุ๊ก DNA Technology การสร้างต้นกุหลาบที่ให้ดอกสีน้ำเงิน” สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่แสดงการใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในการสร้างกุหลาบสีน้ำเงินซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  โดยแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน พร้อมวีดิทัศน์และแอนิเมชันใช้ประกอบการเรียนรู้ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกใช้งานที่ คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/ebook-biology/item/8203-dna-technology


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content