ทบทวนความรู้คู่ปิดเทอมกับ “เกมชลศักย์” เกมน้ำดีชีววิทยา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (สสวท.) พาทบทวนความรู้คู่ปิดเทอมกับ เกมชลศักย์ (water potential) ทำความรู้จักกับ “ชลศักย์” ซึ่งก็คือพลังงานอิสระของน้ำต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร โดยน้ำจะมีการเคลื่อนที่สุทธิจากบริเวณที่มีชลศักย์สูงไปบริเวณที่มีชลศักย์ต่ำ เรียนรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชลศักย์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำ เกมน้ำดีที่คุณครูใช้นำเข้าสู่เนื้อหาเตรียมสอนดึงดูดความสนใจหรือปิดท้ายการสอนก็สนุกร่าเริง น้อง ๆ เยาวชนใช้ทบทวนความรู้วิชาชีววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการลำเลียงของพืช ได้อย่างมั่นใจ ไปกันเลยที่คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/desktop-application/item/13077-water-potential


ส่งข้อความถึงเรา