เชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวดใน โครงการประกวดถ่ายภาพ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอน) และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) โดยดำเนินโครงการร่วมกับ สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (IAFSW), สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดถ่ายภาพ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม (Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Challenge)” ประจำปี 2567 เพื่อร่วมเฟ้นหาสุดยอดช่างภาพรุ่นใหม่ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความสำคัญของแมลงในฐานะดัชนีชี้วัดของสิ่งมีชีวิต ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดถ่ายภาพ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม (Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Challenge)” ประจำปี 2567

การประกวดถ่ายภาพ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา (Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Challenge)” นี้จัดขึ้นเป็นปีแรกในประเทศไทย ผ่านความตั้งใจที่มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ผ่านภาพถ่าย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น  อีกทั้งยังได้เสริมความรู้ด้านสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ผ่านการสังเกต เรียนรู้พฤติกรรมของแมลงที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และชมความงามที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติผ่านเลนส์กล้อง นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังมุ่งส่งต่อพลังของการอนุรักษ์ผ่านภาพถ่ายในวงกว้าง โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้เผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมเดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มการจำแนกสิ่งมีชีวิต หรือ อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแมลงเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบ real time เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในเขตร้อนต่อไป

ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งภาพถ่ายหรือวิดีโอคลิป โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ไปจนถึงบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบวันที่ 13 พฤษภาคม และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นี้

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 โดยสามารถศึกษารายละเอียดกติกา และเงื่อนไขการประกวดได้ที่ https://biodiversity.iafsw.org  หรือ https://www.facebook.com/BiodiversityPhotoCompetition

ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา (Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Challenge)


ส่งข้อความถึงเรา