พลังเรียนรู้เปิดประตูรับปิดเทอม สสวท. อบรมครูออนไลน์ “การรู้ดิจิทัล” หมดเขต 15 เม.ย.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู นักเรียนและผู้สนใจสมัครอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร การรู้ดิจิทัล(Digital Literacy)รุ่นที่ 2 เนื้อหาแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์การรู้ดิจิทัล นิเวศสื่อและทักษะในศตวรรษที่ 21 การสื่อสารอย่างชาญฉลาด ความฉลาดทางดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ และการเตรียมตัวสู่ยุคดิจิทัล เรียน 12 ชั่วโมง เหมาะกับครูผู้สอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น หรือผู้สนใจความรู้เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล สมัครพร้อมอบรมที่เว็บไซต์เครือข่ายครู สสวท. https://teacherpd.ipst.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15เมษายน2567 สอบถามการใช้งานระบบอบรมที่อีเมล  teacherpd@ipst.ac.th สอบถามเนื้อหาการเรียนที่เพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. https://www.facebook.com/oho.ipst


ส่งข้อความถึงเรา