ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. 40 คน ดังไฟล์ https://drive.google.com/file/d/1ZaKAEOuYTtUKuLvVG5IUEZviTlqK2JT3/view?usp=sharingระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

📌โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ต้องแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้ารับทุน พสวท. และยืนยันสิทธิ์รับทุน พสวท. ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. โดย สสวท. จะประกาศรายชื่อนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 และโรงเรียนที่จะเข้ารับทุน พสวท. ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567


ส่งข้อความถึงเรา