สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครูร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู” (Coding for Teacher : C4T) รุ่นที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู” (Coding for Teacher : C4T) รุ่นที่ 4 สมัครและอบรมวันที่ 9 ธ.ค. 2564 – 9 ก.พ. 2565 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/

หลักสูตรดังกล่าวเหมาะสำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ หรือครูที่สนใจ อบรมฟรีได้ทุกที่ ทุกเวลา (ภายในระยะวันที่เปิดอบรม) เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการนำไปจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมั่นใจ โดยสามารถเลือกอบรมได้ทั้ง 4 ระดับชั้น ทั้งระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้รับวุฒิบัตร ซึ่งผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ.แล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยส่งข้อความได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.