📣 ประกาศผู้รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม Scratch พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 5

ประกาศผู้รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม Scratch พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 5

🗓 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ (pdf) https://bit.ly/3r1E3TQ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ จะได้รับอีเมลเพื่อให้กรอกแบบฟอร์มตอบรับการอบรม และคลิกส่งแบบตอบรับภายใน วันที่ 16 ม.ค.65 ✳️ (ผู้ที่ไม่คลิกส่งแบบตอบรับถือว่าสละสิทธิ์)

🔎 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ไม่พบอีเมล โปรดค้นหาอีเมลโดยใช้คำค้น “Scratch พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา”

‍✍ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ไม่ได้รับอีเมล โปรดกรอกแบบฟอร์มแจ้งได้ที่ https://bit.ly/3q8NVvB ภายในวันที่ 14 ม.ค.65

.