เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย อุทยานธรณีสตูล

วีดิทัศน์เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย อุทยานธรณีสตูลนี้ สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1 บทที่ 4 การลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาได้ โดยเขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงายเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรณีวิทยาหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นในอดีตจากหลักฐานที่ปรากฎในปัจจุบัน

การอ่านแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา บริเวณคลองหินดำ จังหวัดชุมพร

การอ่านแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา บริเวณคลองหินดำ จังหวัดชุมพร นี้ สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 2 บทที่ 6 แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาได้ โดยแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยามีความสำคัญอย่างไร และนำมาประโยชน์ได้อย่างไรจะได้ศึกษาจากวิดีทัศน์นี้

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรมทำความรู้จักกับเส้นชั้นความสูง

ในแผนที่ภูมิประเทศแสดงข้อมูลภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลความสูงต่ำของพื้นที่ด้วย “เส้นชั้นความสูง เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ เส้นชั้นความสูง เพือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสูงต่ำของพื้นที่ที่สัมพันธ์กับเส้นชั้นความสูง

ตัวอย่างผลการทำแบบจำลองภูมิประเทศและเส้นชั้นความสูง ตอนการสร้างเส้นตัดขวางภูมิประเทศ

ภาคตัดขวางภูมิประเทศเป็นการแสดงลักษณะหน้าตัดภูมิประเทศในแนตั้งฉาก วิธีการสร้งภาคตัดขวางสามารถศึกษาได้จากวิดีทัศน์

กิจกรรมคลื่นในตัวกลางเคลื่อนที่อย่างไร

สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ เรื่องข้อมูลในการศึกษาและแบ้งชั้นโครงสร้างโลก บทที่ 5 โครงสร้างโลก หน้า 94


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content