กาลิเลโอ กาลิเลอิ (Galileo Galilei) ผู้ปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์โลก

กาลิเลโอ กาลิเลอิ (Galileo Galilei ค.ศ. 1564-1642) นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ การทดลองของเขานำมาซึ่งการค้นพบอันยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์

กาลิเลโอได้พัฒนากล้องโทรทรรศน์ให้มีประสิทธิภาพมากพอสำหรับการศึกษาวัตถุท้องฟ้า ทำให้วิชาการด้านดาราศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก เขาได้ค้นพบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี จุดมืดดวงอาทิตย์ ผิวดวงจันทร์ไม่เรียบ และการค้นพบปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆกาลิเลโอได้พัฒนาเครื่องจับเวลา นาฬิกาลูกตุ้ม และเขายังอธิบายการตกอย่างอิสระของวัตถุด้วยว่า “วัตถุที่มีมวลต่างกัน จะตกสู่พื้นโลกพร้อมกัน เมื่อปล่อยจากตำแหน่งเดียวกัน พร้อมๆ กัน” ซึ่ง NASA ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงเมื่อทำการทดลองในสภาวะสุญญากาศ

กาลิเลโอถือเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสนับสนุนทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสที่กล่าวว่า “ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุนิยะ” ล้มล้างความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า “โลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพ และมีดาวดวงอื่นๆ รวมถึงดวงอาทิตย์โครจรรอบ”


ส่งข้อความถึงเรา