ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร  บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านนวัตกรรมการศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณามอบรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022 ประจำปี พุทธศักราช 2565 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดเกณฑ์การคัดเลือกและแบบเสนอชื่อเพื่อกรอกรายละเอียดได้ที่  : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYj_9mqFN-KK5cm4W-2qeQT6M3ZXYETTc0FhCNJDHEPtPxIA/viewform หรือทาง http://science.mahidol.ac.th/th/SciMU-Edu.php

โดยในปี 2564  ที่ผ่านมา สสวท. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Mahidol Science Communicator Award 2021 อีกด้วย คลิกดูที่นี่