จุดเน้นการดำเนินงานของ สสวท. ปีงบประมาณ 2565

สสวท. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้นักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้นเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่อไป

🌟 จุดเน้นการดำเนินงานของ สสวท. ปีงบประมาณ 2565
๐ สร้างเด็กฉลาดรู้
๐ ครูคุณภาพสูง
๐ ยกระดับการศึกษาไทย
๐ แข่งขันได้ด้วยฐานสมรรถนะ

🌟 สร้างเด็กฉลาดรู้

 • พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียน
 • พัฒนาสื่อสำหรับนักเรียนท้องถิ่นทุรกันดารหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่ง่ายต่อการใช้งาน และลดอุปสรรคในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้
 • พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยศักยภาพสูง เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนา สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างและพัฒนาประเทศ
 • พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
 • พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศแบบออนไลน์

🌟 ครูคุณภาพสูง

 • ปรับรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อ
  สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะ
  ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
 • พัฒนาครูให้เป็นวิทยากรแกนนำมาตรฐานสูง
 • พัฒนาครูในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ โรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  ตามแนวทาง สสวท.
 • พัฒนาครู สควค. ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีศักยภาพสูง

🌟 ยกระดับการศึกษาไทย

 • วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ ปรับสู่รูปแบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เน้นการนำไปใช้ที่ตอบสนองการเรียนรู้รูปแบบใหม่
 • พัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชาที่ สสวท. รับผิดชอบ โดยอนาคตจะครอบคลุม
  ทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนและสื่อช่วยสอนที่มี
  คุณภาพสูง พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
  พัฒนาการการเรียนรู้ ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน ประเมิน วางแผนการจัดการเรียนรู้ และพยากรณ์อนาคตที่
  สอดคล้องกับสภาพจริง สอดรับกับการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการเรียนรู้รูปแบบใหม่
 • ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะสอดล้องกับการเรียนและการทำงานใน
  ศตวรรษที่ 21

🌟 แข่งขันได้ด้วยฐานสมรรถนะ

 • พัฒนาและส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะในทุกระดับชั้น
 • พัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
 • พัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (TCAS)
  วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการวัดผลตามฐานสมรรถนะเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมการสนับสนุนความปลอดภัยและการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเราท่านสามารถเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการยินยอมการใช้คุกกี้ได้ หรือกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท หรือคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องคุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า