วิทยาศาสตร์ กับโครงการในพระราชดำริ ร.9

สสวท. ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในโอกาสนี้จึงขอนำเสนอโครงการในพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญที่เป็นคุณูปการในการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดต่อไปนี้